Juveniele chronische artritisHet resultaat van deze massacampagne was een dramatische daling in het aantal ziektegevallen door MenC in de gevaccineerde maar ook in de ongevaccineerde populatie. Dit fenomeen waarbij de ongevaccineerde populatie indirect beschermd wordt door de immuniteit binnen de gevaccineerde populatie wordt groepsbescherming of kuddeimmuniteit (herd protection) genoemd. Sinds 2002 vinden er jaarlijks slechts enkele gevallen van MenC meningokokkenziekte plaats. Inmiddels wordt aangenomen dat deze langdurige groepsbescherming veroorzaakt is door het op grote schaal vaccineren van de adolescenten en jongvolwassenen in 2002. Deze leeftijdsgroep heeft het hoogste percentage meningokokkendragerschap en wordt gezien als voornaamste bron van transmissie. Doordat het Mencc vaccin ook menC dragerschap bleek te verminderen, heeft de grootschalige vaccinatiecampagne een blokkade van transmissie veroorzaakt met als gevolg een groepsbescherming die tot op heden voortduurt. In de jaren na de invoering van het Mencc vaccin in Groot-Brittannië (1999 nederland (2002) en vele andere landen, werd duidelijk dat de duur van de bescherming na primaire mencc vaccinatie afhankelijk is van de leeftijd waarop is gevaccineerd: hoe ouder het kind op het. Meer dan 80 van de kinderen die op een leeftijd van 10 jaar of ouder de mencc vaccinatie hebben gekregen bleek vijf jaar later nog een sba titer 8, oftewel voldoende beschermende menC-specifieke immuniteit, te hebben.

Wat is reumato

immunogeen bij jonge kinderen (. De immunogeniciteit van een meningokokkenvaccin wordt beoordeeld aan de hand van de hoeveelheid meningokokken-specifieke antistoffen die na vaccinatie worden geproduceerd. Daarnaast kan de functionaliteit van deze antistoffen beoordeeld worden door middel van de serum bactericidal antibody assay (SBA). Voor meningokokken C (MenC) wordt een sba titer van 8 internationaal beschouwd als grenswaarde voor adequate bescherming tegen serogroep C meningokokkenziekte. In 2000 en 2001 was er in Nederland sprake van een forse toename van het aantal gevallen van serogroep C meningokokkenziekte. Deze toename leidde uiteindelijk tot het toevoegen van een Menc-ps-conjugaatvaccin (Mencc vaccin) aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Sinds september 2002 krijgen alle kinderen op de leeftijd van 14 maanden de mencc vaccinatie aangeboden. In 2002 werd eveneens een eenmalige inhaalvaccinatie met een Mencc vaccin aangeboden aan alle kinderen tussen 1-19 jaar. Uiteindelijk is 94 van deze doelgroep in 2002 gevaccineerd tegen MenC.

Serogroep a, b, c, w, x en y veroorzaken samen wereldwijd de meeste gevallen ( 95) van meningokokkenziekte. De incidentie van meningokokkenziekte is het hoogst onder jonge kinderen (0-5 jaar een tweede piek in de incidentie is te zien bij adolescenten en jongvolwassenen. Kenmerkend voor meningokokkenziekte zijn meningitis en/of sepsis. Minder frequente klinische manifestaties van meningokokkenziekte zijn pneumonie, artritis, conjunctivitis of een mild verlopende bacteriemie. De eerste symptomen van meningokokkenziekte zijn aspecifiek en niet te onderscheiden van een griepachtig beeld. De ziekte kan echter snel en fulminant verlopen. Ondanks adequate behandeling kan een patiënt binnen 24 uur na het ontstaan van de eerste symptomen overlijden door multiorgaanfalen als gevolg van een septische shock. De mortaliteit van meningokokkenziekte is daarom nog altijd hoog (10). Patiënten die spatader de infectie overleven kunnen er ernstige restverschijnselen aan overhouden. Voorbeelden van restverschijnselen zijn parese, doofheid, epilepsie als gevolg van de meningitis of geamputeerde ledematen als gevolg van sepsis en necrose.

Ontstekingsreuma of reumato

Catsclem gezondheid en ziekte - health and surgery Disease


You are here: Home education phd phD thesis 2015 stoof, thursday 12 november 2015, invasive meningococcal disease and prevention through vaccination. Towards an optimal meningococcal serogroup c vaccination journal schedule. Sanders, defence: 12 november 2015, summary. Neisseria meningitidis (meningokok) is een gram-negatieve duplokok. Deze bacterie komt alleen bij mensen voor en veroorzaakt doorgaans asymptomatisch en voorbijgaand dragerschap in de neus-keelholte. Echter, als de meningokok in de bloedbaan terecht komt kan de bacterie een ernstige infectie veroorzaken: meningokokkenziekte. Op basis van de polysachariden in het kapsel van de meningokok worden 13 verschillende serogroepen onderscheiden.

About Cervical Spondylosis


Dit veroorzaakt atrofie (verschrompeling) van de spieren en weefsels, wat leidt tot vergroeiing. Er zijn drie verschillende vormen van jeugdreuma. Deze vormen worden gebaseerd op de hoeveelheid ontstoken gewrichten. De verschillende vormen worden gedefinieerd in de eerste zes maanden. Deze vormen worden daarom ook wel 'beginvormen' genoemd. Oligoarticulaire juveniele idiopathische artritis, deze vorm van jeugdreuma wordt gekenmerkt door enkele ontstoken gewrichten (minder dan vijf). Vaak zijn de grote gewrichten symmetrisch ontstoken, zoals de enkel of de knie. Soms is het gewricht maar aan én kant ontstoken.

Acıbadem, hastanesi Üreme sağlığı merkezi, acıbadem, mah., kadıköy

Samengevat behoren dus alle vormen van langdurige artritis op jonge leeftijd met een onbekende oorzaak tot jeugdreuma. De gewrichten, de bekleding van het kraakbeen in het gewricht (synoviaal weefsel) is een heel dun weefsel. Bij mensen met jeugdreuma wordt dit weefsel veel dikker, het vult zich met ontstekingscellen, en de hoeveelheid vocht in het weefsel neemt toe. Hierdoor ontstaan pijn, achillespeesontsteking zwelling en bewegingsbeperking. Vaak ontstaat er ook stijfheid van het gewricht, na een periode van rust.

De pijn kan worden verminderd door het been in een antalgische stand te houden, tussen strekken en buigen. Bij een onjuiste behandeling van de ziekte kan blijvende schade aan het gewricht ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij: Het te dik worden van het synoviaal vlies. Door de afgifte van verschillende stoffen ontstaat dan slijtage aan het gewrichtskapsel en bot. Het te lang handhaven van de antalgische stand.


Anatomie - de nek - de nek

Aangenomen wordt nu dat de ziekte multi-facultair. Dat wil zeggen dat naast genetische aanleg, ook andere factoren een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Hoe wordt de diagnose gesteld? Er gaat een lange tijd overheen voordat jeugdreuma geconstateerd kan worden. Ten eerste moeten de symptomen natuurlijk voor het zestiende levensjaar komen opzetten. Ten tweede moeten de artritisklachten langer dan zes weken aanhouden. Hierdoor worden vormen van tijdelijke artritis, die uit bijvoorbeeld een virusinfectie voortvloeien, ribben uitgesloten. Ten derde moet de oorzaak van de artritis onbekend zijn. Er moeten dus allerlei testen op basis van lichamelijk onderzoek en laboratoriumtests zijn uitgevoerd, die andere ziektes hebben uitgesloten.

18: Lutherse vertaling 1648 - american

Anatomie van de elleboog - orthopedie

Dat systeem kan onderscheid maken tussen vreemde, gevaarlijke cellen, en onschuldige, eigen cellen. De hitte vreemde cellen worden door het immuunsysteem vernietigd. Jeugdreuma is een auto-immuun ziekte. Het immuunsysteem is dan niet meer in staat onderscheid te maken tussen vreemde en eigen cellen, en valt dus ook de eigen cellen in de gewrichten aan (Grieks: αυτος zelf). Het lichaam valt dus zijn eigen organen aan. De oorzaken die iemand auto-immuun maken, zijn niet bekend. Is het een erfelijke ziekte? Jeugdreuma is geen erfelijke ziekte, maar er zijn wel genetische factoren die aanleg voor de ziekte bepalen. Deze factoren moeten echter nog ontdekt worden.

Een ziekte wordt chronisch genoemd, als de juiste behandeling niet leidt tot een herstel, maar slechts tot een verbetering van de symptomen. Jeugdreuma is een chronische ziekte. Het is dus niet mogelijk om te zeggen wanneer, en of iemand überhaupt van jeugdreuma waarde kan genezen. Komt jeugdreuma vaak voor? Jeugdreuma is een erg zeldzame ziekte: ongeveer 80 op de 100 000 kinderen heeft jeugdreuma. Dat is 0,08 van alle kinderen onder de zestien jaar. Wat zijn de oorzaken van de ziekte? Ieder mens heeft een immuunsysteem.

Area rugs, mats & Runners at Menards

Jeugdreuma is de verzamelnaam voor gewrichtsontstekingen, die voor het zestiende levensjaar ontstaan. Over jeugdreuma bestaan veel vragen, en dat is ook niet zo gek: de basisoorzaak van jeugdreuma is zelfs nog niet bekend. Wat weten we al wel? De wetenschappelijke naam voor jeugdreuma is juveniele Idiopathische Artritis oftewel, jIA. Juveniel betekent dat de eerste symptomen zich voor het zestiende levensjaar hebben geopenbaard. Idiopathisch betekent dat de oorzaak van de ziekte niet bekend is, en een artritis is een ontsteking van de gewrichten. Jeugdreuma is in feite dus een ontsteking van én of meerdere gewrichten, die voor het zestiende levensjaar op komt zetten, met een onbekende oorzaak. Is jeugdreuma een chronische ziekte?

Juveniele chronische artritis
Rated 4/5 based on 485 reviews